ENTLAB AB

ENTlab AB är ett privat ägd finskt företag sedan 1982. ENTlab utvecklar, producerar och försäljer medicinska tekniska apparater för diagnostik av ÖNH-sjukdomar. Vår första produkt, den trådlösa Ultramax A1 ultraljudsapparat lanserades redan 1990. Ultramax apparater säljs världsomfattande.

 


 

OBJEKTIV

  • Att minska onödig antibiotikabehandling och därigenom lindra ökad antibiotikaresistens
  • Att substituera skadliga undersökningsmetoder med säkra alternativ
  • Att påverka positivt i minskande personal- och tidsresurser inom hälsovård
  •  

    VISION

  • Ultraljud är den primära undersökningsmetoden världsomfattande inom sinuit diagnostik
  • Ultramax apparater är i bruk inte bara inom ÖNH specialister, utan också allmänläkare och personal i företaghälsovård
  • Vara banbrytare i innovation, utveckling och tillverkning av diagnostiska ÖNH apparater
  •